QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngăn chặn hàng ngoại "đội lốt" hàng Việt: “Hàng rào” chưa đủ mạnh

19/02/2019 09:25

Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao (BSA) vừa công bố Kết quả điều tra người tiêu dùng (NTD) năm 2018, trong đó nêu rõ hiện tượng nhức nhối hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt.