QC 1
Thứ 2, ngày 04/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

kê biên tài sản

Những tài sản nào của Vạn Thịnh Phát bị công an thu hồi?

20/11/2023 10:31

Để khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác.