QC 1
Thứ 5, ngày 09/02/2023 | Hotline: 0889.066.066

kỳ họp quốc hội

Không ngừng đổi mới, cống hiến và hành động vì lợi ích của nhân dân

17/06/2022 09:09

Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022, mà cả cho giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo.

Quốc hội chính thức thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6%

13/11/2020 07:20

Với 430/439 đại biểu tán thành (chiếm 89,21% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, với mục tiêu tăng trưởng GDP là 6%.