QC 1
Thứ 7, ngày 12/06/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

là ai

Người kế nhiệm Warren Buffet là ai?

05/05/2021 09:00

Huyền thoại Warren Buffett cuối cùng cũng có một người kế nhiệm chính thức để sau này trao lại quyền điều hành Berkshire Hathaway.