QC 1
Thứ 3, ngày 20/04/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

máy tính

Virus máy tính 'thổi bay' hơn 1 tỷ USD của Việt Nam trong năm 2020

20/01/2021 07:30

Khảo sát của Bkav cho thấy trong năm 2020, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã vượt 1 tỷ USD (23,9 nghìn tỷ đồng).