QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

ông Hồ Thanh Tùng

Bổ nhiệm tổng giám đốc, CMC muốn tăng trưởng gấp 4 lần vào năm 2025

22/07/2021 09:22

Theo báo cáo tại ĐHCĐ thường niên, năm 2020, tổng doanh thu của Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) đạt 5.666 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 241 tỷ, tăng 16% so với năm trước.