QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Philipp Rösler

2024 - năm của Việt Nam

10/02/2024 10:54

Năm 2024 gửi tới không nhiều tín hiệu lạc quan cho kinh tế toàn cầu, nhưng là năm của Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam, cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler nhìn nhận. Người con Việt Nam luôn đau đáu với quê hương này đã “tiết lộ” những “kế hoạch lớn” của mình trong một năm đặc biệt.