QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

PV Power thoái vốn

PV Power sản xuất gần 7.000 triệu kWh điện trong tháng 5

08/06/2023 17:14

Tháng 5/2023, PV Power hoàn thành và vượt kế hoạch về sản lượng điện với tổng sản lượng là 6.969 triệu kWh. Trong tháng 6, PV Power sẽ phấn đấu đạt sản lượng 1.434 triệu kWh và tổng doanh thu là 2.674 tỷ đồng.