QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

PVGas chia cổ tức

PVGas sắp chi khoảng 4.400 tỷ trả cổ tức

12/08/2019 08:59

Tổng Công ty khí Việt Nam – PVGas (HOSE – Mã chứng khoán: GAS) vừa ra nghị quyết thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019.