QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

PVS và CTG

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 26/9: PVT, PVS và CTG

26/09/2023 10:25

Dựa trên định giá FCFF và xét đến triển vọng của doanh nghiệp, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS. Giá mục tiêu là 45.700 đồng/cổ phiếu, tương đương mức upside 28,3% so với giá tại ngày 25/09/2023.