QC 1
Chủ nhật, ngày 22/05/2022 | Hotline: 0889.066.066

quyền trả cổ tức

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 25/1/2022

25/01/2022 08:25

Ngày 25/1/2022 ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết là AGG, DNH sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, phát hành thêm các năm 2020, 2021.

Dược phẩm OPC: Lãnh đạo đồng loạt đăng ký bán hết cổ phần sau ngày chốt quyền trả cổ tức 2020

21/06/2021 16:47

Hàng loạt lãnh đạo của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (HOSE – Mã chứng khoán OPC) mới đây đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 16/3/2021TQN, PPP, HTG, XHC, BLW, PNJ

15/03/2021 15:49

Trong ngày 16/3/2021, các doanh nghiệp như TQN, PPP, HTG, XHC, BLW, PNJ,… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và các đợt đầu năm 2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 5/1/2021

04/01/2021 20:08

Trong ngày 5/1/2021, các doanh nghiệp như VNM, DRL, DNC, DBT, QHD, HAM… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.