QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

sản phẩm công nghệ

Cuộc chạy đua nghiên cứu công nghệ chip "sau 2nm"

12/02/2024 08:05

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ 45 tỷ yen (khoảng 301 triệu USD) cho Rapidus và một nhóm các viện nghiên cứu để phát triển công nghệ chip tiên tiến hơn công nghệ 2nm tiên tiến nhất hiện nay.