QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

số phận khối tài sản

Số phận khối tài sản khổng lồ của gia đình Gates

04/05/2021 15:22

Sau khi cặp đôi Bill và Melinda Gates thông báo về quyết định ly hôn, một câu hỏi lớn được đặt ra về số tài sản chung của cả hai sẽ được xử lý như thế nào.