QC 1
Thứ 5, ngày 02/12/2021 | Hotline: 0889.066.066

So sánh lãi suất

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 11/2021

29/11/2021 10:53

Bước sang tháng 11, một số ngân hàng đã có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn, trong đó có kỳ hạn 1 năm (12 tháng). Do đó qua khảo sát tại khoảng hơn 30 ngân hàng trong nước, lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn này hiện có phạm vi từ 4,5%/năm – 7,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất tháng 11/2021

05/11/2021 15:20

Tháng 11 này, qua khảo sát lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước, một số ít ngân hàng đã có sự điều chỉnh tăng/giảm lãi suất so với trước. Tuy nhiên, phạm vi lãi suất huy động tại kỳ hạn 6 tháng vẫn nằm trong khoảng từ 3,6%/năm đến 6,1%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 11/2021

05/11/2021 08:04

Khảo sát tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước có thể thấy một số ít ngân hàng trong tháng 11 này tiếp tục có động thái điều chỉnh tăng/giảm lãi suất huy động so với tháng trước, khung lãi suất cũng thay đổi và hiện có phạm vi từ 2,45%/năm đến 3,9%/năm.

So sánh lãi suất tiết kiệm nhóm "Big 4" ngân hàng nhà nước tháng 11/2021

03/11/2021 09:02

Ghi nhận lãi suất ngày 2/11 tại 4 “ông lớn” ngân hàng là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank so với đầu tháng trước nhìn chung không có sự điều chỉnh nào tại hầu hết các kỳ hạn.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 năm mới nhất tháng 10/2021

27/10/2021 15:26

Bước sang tháng 10, một số ngân hàng có sự điều chỉnh tăng/giảm lãi suất so với tháng trước. Tuy vậy, nhưng qua bảng so sánh lãi suất ngân hàng khi khảo sát tại hơn 30 ngân hàng trong nước ở kỳ hạn tiết kiệm 3 năm (36 tháng), khung lãi suất vẫn được duy trì trong khoảng từ 4,6%/năm đến 6,9%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 2 năm mới nhất tháng 10/2021

26/10/2021 15:53

Cập nhật mới nhất tháng 10/2021, lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn trong đó có kỳ hạn 2 năm, khung lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn này được áp dụng trong khoảng từ 4,4%/năm đến 6,9%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 10/2021

25/10/2021 13:52

Khảo sát ngày 11/10, một số ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn, trong đó có kỳ hạn 1 năm (12 tháng). Trong khoảng hơn 30 ngân hàng được khảo sát, lãi suất huy động được áp dụng trong khoảng từ 4,4%/năm – 7,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất tháng 10/2021

20/10/2021 11:45

Khảo sát lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước, một số ngân hàng đã có sự điều chỉnh tăng/giảm lãi suất trong tháng 10 này, khung lãi suất huy động tại kỳ hạn 6 tháng hiện chỉ còn nằm trong khoảng từ 3,6%/năm đến 6,1%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 mới nhất tháng 10/2021

12/10/2021 07:35

Bước sang tháng 10, sau khi khảo sát lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước dành cho kỳ hạn 3 tháng có thể thấy một số ngân hàng có dấu hiệu điều chỉnh lãi suất so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất hiện nằm trong khoảng từ 2,7%/năm đến 4%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 10/2021

05/10/2021 11:08

Khảo sát ngày 5/10 tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước có thể thấy một số ngân hàng tiếp tục có động thái điều chỉnh tăng/giảm lãi suất huy động so với tháng trước. Do đó, khung lãi suất cũng thay đổi và được áp dụng trong khoảng từ 2,45%/năm đến 3,95%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 9/2021

24/09/2021 11:21

Bước sang tháng 9, một số ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn, trong đó có kỳ hạn 1 năm (12 tháng). Trong số 30 ngân hàng được khảo sát, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn này cao nhất đang là 7,1%/năm và thấp nhất là 4,8%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất tháng 9/2021

17/09/2021 10:46

Xét trong nhóm 4 “ông lớn” gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank cùng niêm yết lãi suất tại kỳ hạn 6 tháng là 4%/năm, không đổi so với tháng trước.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 9 tháng mới nhất tháng 9/2021

16/09/2021 10:52

Bước sang tháng 9, qua khảo sát lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước cho thấy nhiều ngân hàng có dấu hiệu giảm so với tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất chỉ còn nằm trong khoảng từ 3,8%/năm đến 6,4%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 9/2021

09/09/2021 13:34

Khảo sát lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước dành cho kỳ hạn 3 tháng trong tháng 9 này, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm so với ghi nhận đầu tháng trước, phạm vi lãi suất chỉ còn dao đng trong khoảng từ 2,55%/năm đến 4%/năm.

So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 9/2021

06/09/2021 14:37

Lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 1 tháng trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của hơn 30 ngân hàng hiện vẫn duy trì ở mức là 3,9%/năm.