QC 1
Chủ nhật, ngày 25/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

tâm điểm dòng tiền

Công ty chứng khoán chỉ ra các nhóm cổ phiếu sẽ là điểm đến của dòng tiền

22/05/2023 10:25

Theo quan điểm của chứng khoán MB (MBS), với kỳ vọng về lãi suất điều hành có thể giảm thêm, nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất như: Chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, … sẽ là địa chỉ của dòng tiền. ên cạnh đó nhóm cổ phiếu điện cũng đang nhận được sự quan tâm khi bản Quy hoạch điện VIII đã chính thức được Chính phủ phê duyệt.