QC 1
Thứ 6, ngày 09/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Bất động sản CRV

Tập đoàn Bất động sản CRV: Doanh thu tăng gấp 4, lãi trước thuế 182 tỷ, có 4.800 tỷ tiền gửi

26/01/2023 09:01

Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV – thành viên Tập đoàn Hoàng Huy của doanh nhân Đỗ Hữu Hạ, vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2022 và lũy kế 3 quý từ 1/4 – 31/12. Báo cáo cho thấy công ty đã đạt được kết quả kinh doanh sáng sủa với doanh thu tăng bằng lần và lợi nhuận cao.