QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

thời hạn sở hữu nhà chung cư

Luật Nhà ở mới không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư

28/11/2023 16:02

Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua không quy định về thời gian sở hữu nhà chung cư, mà chỉ quy định thời hạn sử dụng trên cơ sở kế thừa Luật Nhà ở hiện hành.