QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

thuế thu nhập doanh nghiệp

'Chính sách hỗ trợ cần chú trọng về thuế VAT thay vì thuế thu nhập doanh nghiệp'

27/09/2021 07:06

VCCI cho biết các hiệp hội doanh nghiệp và liên minh hợp tác xã đã kiến nghị các chính sách hỗ trợ cần chú trọng thêm về thuế giá trị gia tăng thay vì thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngành thuế sẽ tăng cường thanh tra thuế các doanh nghiệp FDI lỗ liên tục nhiều năm

12/11/2018 07:18

Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường thanh tra đối với các doanh nghiệp FDI có số lỗ lớn, lỗ liên tục nhiều năm và phát sinh giá trị giao dịch liên kết lớn.