QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

thuế VAT

'Chính sách hỗ trợ cần chú trọng về thuế VAT thay vì thuế thu nhập doanh nghiệp'

27/09/2021 07:06

VCCI cho biết các hiệp hội doanh nghiệp và liên minh hợp tác xã đã kiến nghị các chính sách hỗ trợ cần chú trọng thêm về thuế giá trị gia tăng thay vì thuế thu nhập doanh nghiệp.