QC 1
Thứ 2, ngày 05/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

tổng tiền gửi ngân hàng

Lợi thế 'tiền rẻ' đang thuộc về ngân hàng nào?

22/02/2019 09:53

“Tiền rẻ” là một trong những lợi thế cạnh tranh bền vững nhất, liên quan mật thiết đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Ở một vài ngân hàng, lượng “tiền rẻ” hiện chiếm tới 1/3 lượng tiền gửi.