QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

tổng tiền gửi

Lợi thế 'tiền rẻ' đang thuộc về ngân hàng nào?

22/02/2019 09:53

“Tiền rẻ” là một trong những lợi thế cạnh tranh bền vững nhất, liên quan mật thiết đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Ở một vài ngân hàng, lượng “tiền rẻ” hiện chiếm tới 1/3 lượng tiền gửi.