QC 1
Thứ 5, ngày 17/10/2019 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

TVS trả cổ tức

TVS trả cổ tức, cổ phiếu thưởng năm 2018 với tổng tỷ lệ 28,5%

Thứ Tư, ngày 12/06/2019 08:37 Sáng (GMT+7)

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (HOSE – Mã chứng khoán: TVS) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.