QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

vaccine Johnson & Johnson

Việt Nam đàm phán mua vaccine Johnson & Johnson

05/06/2021 10:39

Johnson & Johnson sẽ nỗ lực triển khai tất cả các giải pháp để thúc đẩy nhanh quá trình cung ứng vaccine của Johnson & Johnson qua cơ chế COVAX, làm sao để Việt Nam có vaccine của Johnson & Johnson sớm nhất…