QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

vay hỗ trợ

MSB giảm tới 3% lãi suất cho vay hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

21/07/2021 15:02

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo cho biết, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc đồng thuận giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn…