QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

viễn thông Việt Nam

Động lực nào cho thị trường công nghệ thông tin, viễn thông Việt Nam?

13/06/2023 08:45

Hiện nay, thị trường công nghệ thông tin, viễn thông đang trong quá trình phát triển, song quá trình này còn gặp nhiều khó khăn, do đó cần có những động lực cụ thể giúp thị trường này tăng tốc hơn nữa…