QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

xử lý sai phạm

TP.HCM mạnh tay xử lý sai phạm đấu giá đất

23/05/2022 14:20

Thanh tra TP.HCM thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các cuộc đấu giá tài sản công, nhất là trong lĩnh vực đất đai, để xử lý kịp thời các sai phạm.