QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Quy hoạch đủ số điện thoại, địa chỉ IP cho hàng tỷ thiết bị IoT”

Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu chiến lược của Việt Nam đến năm 2020 về phát triển IoT

“Chiến lược của Việt Nam đến năm 2020, về cơ bản mỗi hộ gia đình Việt Nam sẽ có một đường truyền cáp quang, mỗi người dân có một máy smartphone và hạ tầng di động 5G phủ rộng, ưu tiên cho IoT trước”.

Đây là thông tin được Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam 2018 với chủ đề “Hiện thực hóa tiềm năng và khai phá thị trường Internet vạn vật (IoT) của Việt Nam”.

Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin – Truyền thông đồng bảo trợ và chỉ đạo phối hợp cùng với Hiệp hội Internet Việt Nam và Tập đoàn IEC đồng tổ chức mới đây tại TP.HCM.

Theo ông Hùng, khi đó, Việt Nam sẽ là một trong số ít nước đảm bảo tốt cho hạ tầng kết nối IoT. Thuận lợi lớn nhất của Việt Nam trong phát triển IoT là có hạ tầng viễn thông tốt, có một số doanh nghiệp viễn thông mạnh có khả năng đầu tư trước về hạ tầng phủ sóng toàn quốc. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã quy hoạch đủ số điện thoại, địa chỉ IP cho hàng tỷ thiết bị IoT.

“Trong hiện tại và cả tương lai, Việt Nam phải phát triển một nền công nghiệp về an ninh mạng, đồng thời cần coi IoT là một ngành công nghiệp, trước hết là công nghiệp sản xuất sensor.

Cả quản lý nhà nước, cả doanh nghiệp cần một sự đột phá trong tư duy, trong chính sách, trong cách tiếp cận phát triển IoT”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ở một góc nhìn khác, trong phát biểu định hướng và chỉ đạo tại phiên toàn thể hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Việc đầu tiên là phải có cách tiếp cận đúng trong xây dựng chính sách phát triển IoT, theo đó cách tiếp cận coi IoT chỉ đơn thuần là về công nghệ là chưa đầy đủ và toàn diện.

Ông cho rằng, cần quan niệm IoT phải là cuộc cách mạng về chính sách và công nghệ. Dưới góc độ quốc gia, IoT phải thúc đẩy nâng cấp mạnh mẽ các ngành sản xuất, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng xã hội thông minh.

Chính vì thế, Việt Nam cần phải sớm xây dựng và triển khai Đề án phát triển kinh tế số quốc gia và các Chiến lược chuyển đổi số đối với các ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng khác trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời cần có chính sách nâng cấp các ngành sản xuất thông qua ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin và tự động hóa, trọng tâm là trong các ngành công nghiệp chế tạo.

Có chính sách thúc đẩy sản xuất kỹ thuật số bằng cách tăng năng lực số hóa và kết nối các sản phẩm, chuỗi giá trị và các mô hình kinh doanh. Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất tiến hành số hóa theo từng công đoạn, liên kết số trong tiêu thụ sản phẩm, cung cấp kiến thức, thông tin và các công cụ cần thiết để chuyển đổi số.

Ngoài ra, Việt Nam cần sớm hoàn thiện thể chế theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế số, đổi mới sáng tạo, các mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đẩy nhanh việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ, khoa học công nghệ, đất đai, bất động sản, việc làm và thị trường lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sớm định danh và công nhận các mô hình kinh doanh mới; ban hành khung khổ thử nghiệm có kiểm soát đối với một số lĩnh vực, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ.

Sự kiện thu hút gần 1.200 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, hơn 30 chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tham dự

Trao đổi về các chính sách hỗ trợ các DN khởi nghiệp về công nghệ, ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết hiện nay có Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) với chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Để tiếp cận các nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo một cách thiết thực và thuận lợi hơn nữa, Bộ KH&CN đang nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ NATIF, trong đó có nội dung đề xuất liên quan trực tiếp đến việc tài trợ và cho vay ưu đãi dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hi vọng rằng các đề xuất trên sớm được Chính phủ chấp thuận, từ đó làm cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực IoT nói riêng.

Theo Ngô Kiếm/Thương Gia