QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Tân Tạo (ITA): Lợi nhuận bán niên giảm 21% sau soát xét, khoản đầu tư vào hai công ty năng lượng gần 2.200 tỷ vẫn bỏ ngỏ

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp bán niên đã soát xét, ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 21% so với báo cáo tự lập.

KCN Tân Tạo của ITA. (Ảnh minh họa)

Theo đó, doanh thu thuần bán niên của ITA đạt gần 322 tỷ đồng tăng khoảng 0,7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Lợi nhuận sau thuế giảm 21% sau soát xét còn gần 76 tỷ đồng.

Giải trình về sự biến động của lợi nhuận trước và sau kiểm toán, Tân Tạo cho biết một số nguyên nhân là chi phí quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh tăng thêm gần 17 tỷ đồng, chủ yếu do công ty trích lập bổ sung khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Bên cạnh đó, Tân Tạo cũng trích bổ sung phần lỗ trong công ty liên kết hơn 5 tỷ đồng và điều chỉnh các khoản khác không đáng kể.

(Nguồn: Tờ công bố thông tin của Tân Tạo).

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét kiểm toán đã đưa ra một số vấn đề cần nhấn mạnh. Cụ thể, đến ngày 30/6, Tân Tạo ghi nhận 100% doanh thu toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Tân Tạo – Khu mở rộng với tổng diện tích 926.047 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,68 triệu m2.

Theo Luật Đất đai năm 2013, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần, mà số tiền này có thể khác với số tiền doanh nghiệp đã trích trước (hơn 21 tỷ đồng).

Về vấn đề này, Tân Tạo giải trình rằng đối với giữa báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, lũy kế đến ngày 30/6, tập đoàn đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo – Khu mở rộng trên tổng diện tích 904.047 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,65 triệu m2.

Tuy nhiên, vào ngày lập giữa báo cáo tài chính bán niên hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đang trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước để xác định và nộp tiền thuê đất một lần cho diện tích đất đã được cho thuê lại, đồng thời đã nộp hồ sơ và chờ phản hồi từ phía cơ quan.

Kết quả sau cùng chưa thể xác định, do đó Ban Tổng Giám đốc quyết định trình bày khoản phải trả nhà nước liên quan đến chi phí thuế đất này là một khoản nợ tiềm tàng theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 là hơn 21 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán tiếp tục lưu ý khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC 2) với tổng giá trị 2.170 tỷ đồng và khoản phải thu 1.412 tỷ từ TEDC, TEC 2 và CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 . Tân Tạo cho biết đây là khoản đầu tư và công nợ của tập đoàn liên quan đến đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương.

Hiện nay, tập đoàn vẫn tiếp tục làm việc với cơ quan, ban ngành để kiến nghị Chính phủ đưa dự án này vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia vì hiện nay Việt Nam vẫn thiếu điện, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, khoản công nợ phải thu TEDC và giá trị khoản đầu tư vào TEDC và TEC 2 được đảm bảo bằng tài sản và cơ sở hạ tầng đã được đầu tư và giá trị diện tích đất của dự án tại ngày lập giữa báo cáo tài chính bán niên hợp nhất này.

Theo Lâm Tuyền/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tan-tao-ita-loi-nhuan-ban-nien-giam-21-sau-soat-xet-khoan-dau-tu-vao-hai-cong-ty-nang-luong-gan-2200-ty-van-bo-ngo-101541.html