QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Bảo Việt lãi lớn năm 2021, các công ty con cũng đạt kết quả khả quan

Tập đoàn Bảo Việt cho biết các công ty thành viên cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

2912-bv66
Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH)

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 1.989 tỷ đồng, tăng 20,5%.

Riêng công ty mẹ, doanh thu đạt 1.490 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm. Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.908 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.520 tỷ đồng.

Tập đoàn cho biết các công ty thành viên cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Cụ thể, tại Bảo Việt Nhân thọ, tổng doanh thu năm 2021 đạt 37.845 tỷ đồng, tăng 4,6% trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 30.562 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020, tiếp tục dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 875 tỷ đồng, tương đương năm 2020.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt năm 2021 đạt 10.568 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.949 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng so với thực hiện năm 2020.

Công ty thành viên khác là Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận doanh thu đạt 115 tỷ đồng, tăng trưởng 1,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 43,7 tỷ đồng, tăng trưởng 3,2% so với năm 2020. BVF ở vị trí Top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 96.290 tỷ đồng.

Trong năm 2021 các quỹ mở của BVF đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt khi Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động (BVFED) tăng trưởng 41,8% vượt mức tăng trưởng bình quân của thị trường là 37,7% và nằm trong top 10 quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng cao nhất thị trường. Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt cũng đạt mức tăng trưởng vượt kỳ vọng là 30,6%.

Trong bối cảnh thị trường lãi suất cố định diễn biến theo xu hướng đi ngang ở mặt bằng thấp trong năm 2021, Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 4,7%.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có doanh thu đạt 1.146 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, đều gấp đôi so với thực hiện năm trước.

Theo Lưu Lâm/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tap-doan-bao-viet-lai-lon-nam-2021-cac-cong-ty-con-cung-dat-ket-qua-kha-quan-109297.html