QC 1
Thứ 2, ngày 05/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) triển khai phát hành gần 100 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu trước ngày 21/9/2022 và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) triển khai phát hành gần 100 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Hoa Sen vừa thông qua chủ trương triển khai chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% cho cổ đông. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:20, 100 quyền sẽ được chia thêm 20 cổ phiếu mới phát hành.

Với phương án này, tổng số lượng cổ phiếu mà Hoa Sen sẽ phát hành là gần 100 triệu đơn vị, nâng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của tập đoàn nên lên hơn 598 triệu đơn vị.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Hoa Sen cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trong tháng 9, cụ thể là trước ngày 21/9/2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, quý III niên độ tài chính 2021-2022, doanh thu thuần của Hoa Sen đạt 12.177 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ niên độ trước. Ngược lại, giá vốn tăng 6%, đạt hơn 10.582 tỷ đồng.

Biến động trái chiều của doanh thu và giá vốn đã làm lãi gộp của Hoa Sen giảm mạnh 46% còn gần 1.595 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính có phần kém sắc hơn khi doanh thu giảm tới 71%, chi phí lại tăng 45%, lần lượt đạt 44 tỷ đồng và 218 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, Hoa Sen báo lãi sau thuế hơn 265 tỷ đồng, chỉ bằng 15% mức thực hiện cùng kỳ niên độ trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 41.771 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.138 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và giảm 66% so với cùng kỳ niên độ trước.

Cổ phiếu HSG mở cửa phiên 4/8 ở mức giá 20.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 9.900 tỷ đồng.

Theo Hải Đường/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/tap-doan-hoa-sen-hsg-trien-khai-phat-hanh-gan-100-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-20180504224271996.htm