QC 1
Thứ 3, ngày 16/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Techcombank (TCB) lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2024

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – HOSE: TCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 17/7.

Cụ thể, ngày 17/7 tới đây, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Những nội dung được lấy ý kiến bao gồm: phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho người lao động của Techcombank; sửa đổi, bổ sung quy chế của HĐQT, Quản trị nội bộ và Ban Kiểm soát …

Ảnh minh họa

Trước đó, Techcombank đã phát hành thêm 3,52 tỷ cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên mức 70.450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn hệ thống, chỉ sau VPBank. Ngày kết thúc đợt phát hành là 21/6 và cổ phiếu sẽ được chuyển giao đến tay cổ đông trong quý III/2024.

Nếu kế hoạch phát hành ESOP mới được thông qua, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ sớm vượt qua cột mốc 70.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô tăng vốn từ phát hành ESOP nhiều khả năng sẽ không quá lớn. Nội dung ESOP năm 2024 chưa được nhắc đến trong tài liệu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm nay.

Về tình hình kinh doanh tại Techcombank, trong quý đầu năm 2024, ngân hàng này ghi nhận lãi trước thuế đạt gần 7.802 tỷ đồng, tăng 39%. So với kế hoạch 27.100 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm, Techcombank đã thực hiện được gần 29% sau quý đầu năm.

Tính đến thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản Techcombank mở rộng thêm 4,3% so với thời điểm cuối năm 2023, lên gần 885.700 tỷ đồng. Tín dụng của ngân hàng mẹ tăng trưởng 6,4% so với đầu năm lên ngưỡng 563.900 tỷ đồng. Ngân hàng hợp nhất ghi nhận tín dụng tăng trưởng 10,7%.

Đặc biệt, dư nợ ngoài lĩnh vực bất động sản tăng 38% so với cuối quý I/2023, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa của ngân hàng. Tín dụng cá nhân tiếp tục tăng trưởng 5,3% so với đầu năm.

Về chất lượng nợ vay, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ giảm từ mức 1,19% cuối năm trước xuống mức 1,17% tại cuối quý I/2024. Tỷ lệ nợ xấu của cả danh mục cho vay và trái phiếu là 1,10%. Tổng dư nợ của các khách hàng có dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 ở mức 7.600 tỷ đồng vào cuối tháng 3, trong đó khoảng 6.000 tỷ đồng được kỳ vọng quay lại nhóm 1 trong quý 2/2024.

Tiền gửi của khách hàng đạt hơn 458.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cuối quý I/2023 và ổn định so với cuối 2023, phù hợp với kỳ vọng về yếu tố mùa vụ. Số dư CASA tăng trưởng 49,4% so với thời điểm một năm trước và 2% so với cuối 2023, giúp tỷ lệ CASA tăng lên 40,5%.

Theo Băng Di/ Kinh Tế Chứng Khoán