QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Thẩm duyệt đồ án quy hoạch tại TP HCM: Luật vướng luật?

Quy định về thẩm duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang có bất cập trong thực tiễn tại TP HCM bởi sự không thống nhất, thiếu đồng bộ giữa Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Ai có quyền tổ chức lập quy hoạch chi tiết?

Theo Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị quy định “Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”.

Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 6 Luật Đất đai quy định “Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”; Tại Khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư quy định “Nội dung Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh gồm: a) Nhà đầu tư thực hiện dự án”.

Như vậy, nếu theo Luật Quy hoạch đô thị, chỉ có chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng mới được tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực được giao đầu tư. Trong khi đó, xét cả 3 đạo luật trên thì không có sự thống nhất trong tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, cả Chủ đầu tư dự án, Nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc người sử dụng đất đều có quyền tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư khi đã có Quyết định chủ trương đầu tư.

Do cách hiểu máy móc về quy định tại Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị (nêu trên) mà hiện nay gần như tất cả các dự án đầu tư sau khi đã được UBND TP HCM ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đều bị ách tắc, vì Sở Quy hoạch Kiến trúc không thụ lý hồ sơ của Nhà đầu tư trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng, mà yêu cầu phải là hồ sơ của Chủ đầu tư dự án.

Vướng mắc hiện nay về thẩm duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chỉ xảy ra cục bộ tại TP HCM bởi chỉ có TP HCM (và TP Hà Nội) có Sở Quy hoạch và Kiến trúc, còn lại 61 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương khác không có Sở Quy hoạch và Kiến trúc, mà chỉ có phòng chức năng về quy hoạch kiến trúc nằm trong Sở Xây dựng nên tất cả 61 địa phương này không bị vướng thủ tục thẩm duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Nhà đầu tư dự án và thủ tục chấp thuận Chủ đầu tư dự án.

Cần xây dựng quy trình thực hiện dự án

Được biết, nội dung điểm 1 Công văn số 2324/QHKT-QLTHQH-PC ngày 20/05/2019 của Sở Quy hoạch và Kiến trúc thì việc đề xuất thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng cho nhà đầu tư, người sử dụng đất của HoREA là không phù hợp do Khoản 7, Điều 19, Luật Quy hoạch đô thị quy định “Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”.

Và, theo Khoản 1, Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Do đó, việc HoREA kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc thụ lý hồ sơ dự án nhà ở đã có quyết định chủ trương đầu tư cũng không phù hợp quy định pháp luật.

Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của HoREA, đề xuất UBND TP HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Xây dựng (là hai đơn vị có thẩm quyền đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư) chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, phân tích, tổng hợp, xây dựng quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự thảo văn bản trình UBND TP HCM báo cáo Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ để được xem xét hướng dẫn thực hiện hoặc kiến nghị Quốc hội sửa Luật trước khi thi hành”.

Theo Đinh Tịnh/VietNamFinance