QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Thêm 7 doanh nghiệp công bố lịch chốt quyền trả cổ tức cuối tháng 8, đầu tháng 9

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, thêm 7 doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021 và các đợt năm 2022. Đáng chú ý có Bamboo Capital (Mã BCG) và Xếp dỡ Tân Cảng (Mã TCL).

Ngày 22/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Mã VTK) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện là 31/8/2022.

Ngày 24/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội (Mã BKH) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 16/9/2022.

Ngày 24/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Bamboo Capital (Mã BCG) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 22/9/2022.

Ngoài ra, công ty cũng thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:01 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Thêm 7 doanh nghiệp công bố lịch chốt quyền trả cổ tức cuối tháng 8, đầu tháng 9

Ngày 30/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (Mã TCL) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 42% (1 cổ phiếu được nhận 4.200 đồng). Thời gian thực hiện là 20/9/2022.

Ngày 30/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã BSA) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 30/9/2022. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4% (100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

Ngày 5/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Khoáng sản Bình Định (Mã BMC) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện là 20/9/2022.

Ngày 24/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (Mã PDV) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ thực hiện:

+Đối với cổ phiếu phổ thông: 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng);

+Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu phổ thông: 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng);

+Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu phổ thông: 8,4 % (1 cổ phiếu được nhận 840 đồng).

Thời gian thực hiện là 31/8/2022.

Theo Anh Khôi/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/them-7-doanh-nghiep-cong-bo-lich-chot-quyen-tra-co-tuc-cuoi-thang-8-dau-thang-9-144652.html