QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

Thép Pomina (POM) chuyển lỗ thành lãi trên trăm tỷ nhờ dự án lò cao đi vào hoạt động

Sau khi dự án lò cao đi vào hoạt động đã giúp Thép Pomina (POM) ghi nhận lợi nhuận quý II 128 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 88 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 công bố, CTCP Thép Pomina (Mã: POM) đạt doanh thu 3.785 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn chỉ tăng 41% nên lãi gộp đạt 295 tỷ đồng, tăng 513% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp trong quý II cải thiện lên 7,8% trong quý II từ mức 1,9% cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của Thép Pomina đạt 128 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 88 tỷ đồng.

Kết quả này đạt được nhờ dự án lò cao đi vào hoạt động mang lại hiệu quả giá thành giảm, lợi nhuận gộp tăng, đồng thời lãi vay giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh minh họa)

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Thép Pomina đạt 6.484 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm. Sau 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện khoảng 54% mục tiêu doanh thu và 33,6% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tính tới thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Thép Pomina đạt gần 13.369 tỷ đồng, tăng 19,6% so với đầu năm. Tương tự như nhiều doanh nghiệp thép khác thì Pomina cũng đẩy hàng tồn kho tăng 73,5% so với đầu năm lên 3.909 tỷ đồng cuối quý II.

Giải đáp việc tồn kho thép thời điểm cuối tháng 6/2021 cao hơn đáng kể so với cuối tháng 12/2020, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng đây là mức tồn kho bình thường để gối đầu tiêu thụ các tháng tiếp theo. Đợt cao điểm thi công thường diễn ra vào các tháng cuối năm nên lượng hàng tồn vào cuối tháng 12 thường thấp.

Cuối kỳ, khoản tiền và tương đương tiền tăng gấp 4 lần so với đầu năm lên 484 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của công ty đạt 9.652 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 7.569 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Theo Lâm Tuyền/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/thep-pomina-pom-chuyen-lo-thanh-lai-tren-tram-ty-nho-du-an-lo-cao-di-vao-hoat-dong-99611.html