QC 1
Thứ 7, ngày 12/06/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Thị trường tăng nhẹ, nhà đầu tư phấn khởi

Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường khi VN Index tăng nhẹ lên 1264 điểm. Nhà đầu tư phấn khởi trước viễn cảnh vượt qua mốc 1270 điểm và lập đỉnh tại 1300 điểm.

VN30 vẫn chứng kiến sự tăng mạnh của nhóm ngân hàng sau phiên báo lãi khủng quý 1 đầu năm nay. Các mã CTG, mã HDB, mã MBB, mã STB, mã TCB, mã TPB, mã VCB đều tăng nhẹ 1%. Các mã BID, mã VPB đều giảm nhẹ. Tăng đáng chú ý nhất là mã MSN tăng 5%.

Ngành bất động sản chứng kiến sự trở lại nhẹ với các mã VHM, mã KDH, mã PDR đều tăng nhẹ 2%. Riêng mã NVL giảm nhẹ.

Ngành thực phẩm cũng tăng tích cực với cổ phiếu trụ mã MSN tăng 5%. Các mã AGM, mã TFC tăng 7%, mã BNA tăng 2%, mã PAN, mã VCF tăng 1%.

Ngành chứng khoán vẫn tiếp tục tăng đều. Mã WSS tăng 4%, mã HBS tăng 3%, các mã đáng chú ý như mã APG, mã FTS, mã SSI đều tăng 1%.

Ngành dầu khí bất ngờ giảm với các mã PVC, mã PVD, mã PVS, mã GAS đều giảm 1%. Ngược lại ngành khai khoáng tăng nhẹ với mã SPI tăng trần, mã KSQ tăng 5% và mã DHM tăng 1%.

Theo Hoàng Hà/Ngày Nay

Nguồn:https://ngaynay.vn/thi-truong-tang-nhe-nha-dau-tu-phan-khoi-post107428.html