QC 1
Thứ 3, ngày 16/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Thu gần tỷ USD sau 5 tháng, FPT báo lãi hơn 4.300 tỷ đồng

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm 2024 của FPT đạt 23.916 tỷ đồng và 4.313 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,9% và 19,5% so với cùng kỳ.

Kết quả nêu trên giúp lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ FPT cũng tăng 21,2% lên 3.052 tỷ đồng, tương ứng EPS ở mức 2.403 đồng/cổ phiếu.

Phía FPT cho biết mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng khi đạt doanh thu 11.998 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29.8%.

Trụ sở FPT.

Khối lượng đơn hàng ký mới của FPT tại thị trường nước ngoài đạt 16.341 tỷ đồng, tăng 17,2%. Riêng trong tháng 5/2024, FPT đã thắng thầu thêm 6 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, đưa tổng số dự án đã thắng từ đầu năm đến nay lên 26 dự án.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước của FPT cũng ghi nhận doanh thu đạt 2.515 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 5,4%.

Năm 2024, FPT lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với doanh thu 61.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, đều tăng khoảng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ dự kiến sẽ đem về doanh thu nhiều nhất với 31.449 tỷ đồng, tăng hơn 21% và chiếm gần 51% tổng doanh thu. Hai khối viễn thông và giáo dục, đầu tư khác mục tiêu doanh thu tăng trưởng lần lượt 11% lên 17.600 tỷ và tăng 14% lên 6.100 tỷ.

Về lợi nhuận, khối công nghệ dự kiến đóng góp 5.195 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25%, khối viễn thông đem về 3.508 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế khối giáo dục, đầu tư và khác dự kiến đạt 2.172 tỷ đồng (tăng 9%).

Năm ngoái, FPT hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra tại đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, EPS đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

Năm trước đó (2022), doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 44.010 tỷ đồng và 7.662 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,4% và 20,9% so với năm 2021, vượt kế hoạch đã đề ra.

Theo Linh Lang/ VietnamFinance

Tags: ,