QC 1
Chủ nhật, ngày 29/11/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Thu ngân sách 11 tháng bằng 87,9% dự toán cả năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11 ước đạt 1,16 triệu tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa là 926.900 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán. Thu từ dầu thô 54.300 tỷ đồng, gấp rưỡi mức dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 174.900 tỷ đồng, đã hoàn thành 97,7% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 128.600 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 156.600 tỷ đồng, bằng 70,3%.

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 178.700 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 82.500 tỷ đồng, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 38,3 nghìn tỷ đồng. So với dự toán năm, các khoản thu ngân sách đều hoàn thành quanh 80%. Thu tiền sử dụng đất 102.100 tỷ đồng, vượt 18,8% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11 ước đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm. Chi thường xuyên đạt 806.800 tỷ đồng, bằng 85,8%. Chi trả nợ lãi 93.500 tỷ đồng, bằng 83,1%.

Đến giữa tháng 11, bội chi ngân sách là hơn 6.000 tỷ đồng. Chi thường xuyên vẫn chiếm hơn 69% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Khoản tiền ngân sách chi cho đầu tư phát triển 239.800 tỷ đồng, mới hoàn thành 60% dự toán.

So với cùng kỳ 2017, thu ngân sách tăng 16,1% trong khi chi ngân sách nhà nước tăng 9,4%. Bội chi ngân sách nhờ đó thu hẹp đáng kể về còn hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo Thành Nam/Thương gia