QC 1
Thứ 5, ngày 09/02/2023 | Hotline: 0889.066.066

Tín dụng xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Biến đổi khí hậu khiến cho nhiều doanh nghiệp đứng trước nhiều rủi ro, khó khăn trong việc duy trì sự sống. Tín dụng xanh sẽ là cứu cánh thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, bảo vệ môi trường.

Chúng ta cần nhìn vào lượng điện năng, nhiệt năng tiêu thụ và sự quá tải trong sản xuất, tiêu dùng dẫn đến các vấn đề bất cập về môi trường. Môi trường sống bị hủy hoại, tàn phá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc đề ra các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn năng lượng tái tạo đang được đầu tư phát triển. 

Sản xuất điện mặt trời, nhiệt hoặc làm mát từ năng lượng mặt trời là giải pháp cân bằng giữa nguồn năng lượng sản xuất theo hướng truyền thống và năng lượng tái tạo. Trong tương lai gần, con người sẽ nhận thấy rõ mức độ quan trọng của các nguồn năng lượng tự nhiên, vừa thân thiện với môi trường mà việc khai thác, sử dụng cũng rất dễ dàng, tiện lợi. Tất cả những ưu điểm đó sẽ đưa ngành năng lượng tái tạo trở thành lĩnh vực được mọi người đặc biệt quan tâm. Trong suốt hàng thế kỷ, từ khi khám phá ra các nguồn năng lượng để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng nhưng chưa bao giờ chúng ta tập trung vào yếu tố tiết kiệm năng lượng. 

Những tác động từ việc sản xuất, vận hành các thiết bị máy móc trong hệ thống các khu công nghiệp, doanh nghiệp ảnh hưởng đến môi trường, khí hậu và tương lai của cộng đồng xã hội. Giảm khí thải carbon là mục tiêu dài hạn của nước ta nhằm hướng đến một nền công nghiệp – nông nghiệp xanh, sạch và tiên tiến hàng đầu. Vậy điều gì ngăn trở doanh nghiệp trong việc đầu tư vào các dự án, phương pháp khai thác yếu tố “xanh” trong sản xuất kinh doanh?

Để có thể hiểu về tình trạng này, chúng ta cần có những hiểu biết cơ bản về tín dụng xanh và các tiêu chí để tiến hành vay vốn tín dụng xanh đối với các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam. Tín dụng xanh còn chưa thực sự phổ biến và trở thành danh mục được bổ sung, hoàn thiện các chính sách, hành lang pháp lý để doanh nghiệp tiếp cận vay vốn thuận lợi hơn. Nguồn vốn tín dụng xanh vẫn còn ít ỏi, hạn chế trong việc huy động từ các nguồn lực khác nhau để nâng cao trải nghiệm đối với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Song đối với nhiều nước trên thế giới, những hiệu quả mà hình thức này mang đến đã được thể hiện rõ nét qua sự thay đổi, tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế.

Ở Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn đang dành nhiều thời gian định hướng cho các mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn. Vì thế doanh nghiệp cũng chưa thực sự mặn mà với hình thức vay vốn tín dụng xanh để phát triển các công trình xanh, dự án xanh vì lợi ích cộng đồng. Mâu thuẫn giữa lợi nhuận trước mắt và mục tiêu phát triển lâu dài có thể là bước cản lớn ngăn doanh nghiệp đầu tư vào các dự án xanh hướng đến môi trường.

Đối với các dự án tín dụng xanh, các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại cần mở rộng lĩnh vực, ngành nghề để mang đến sự thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Nguồn lợi từ các dự án xanh sẽ giúp diện mạo môi trường, kết cấu cơ sở hạ tầng và hình thức giao dịch buôn bán được phát triển nhanh chóng. Tất cả những yếu tố đó đều cần thiết để định hướng cho sự phát triển kinh tế bền vững, song song với giữ gìn và tái tạo năng lượng bảo vệ môi trường. 

Những thay đổi và hoàn thiện trong chính sách, danh mục tín dụng xanh là đòi hỏi bức thiết để hướng đến nền kinh tế phát triển toàn diện, tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của cộng đồng. Sự văn minh, tiến bộ của xã hội có mối quan hệ mật thiết với ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường. Vì thế ngay từ thời điểm này, các doanh nghiệp có thể bắt đầu những hành động thiết thực, sử dụng nguồn vốn xanh để phát triển sản xuất và kinh doanh. 

Theo Bích Ngọc/Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/tin-dung-xanh-se-mang-lai-loi-ich-gi-cho-doanh-nghiep-72575.html