QC 1
Thứ 3, ngày 16/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Tin phòng chống tham nhũng có thể được mua với mức giá tối đa 50 triệu đồng

 Bộ Tài chính đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi cụ thể khi mua tin phòng chống tham nhũng, tối đa 50 triệu đồng một tin.

Đây là điểm mới tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp.

Theo dự thảo, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương quyết mức chi cụ thể dựa vào nội dung, tính chất của tin được cung cấp. Song, mức này không vượt 50 triệu đồng cho một tin. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật.

Thông tin phục vụ phòng, chống tham nhũng là những tin phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng. Các thông tin này có thể bằng lời, văn bản, ghi âm hoặc các hình thức khác, nhưng phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy và có đủ chứng cứ để kiểm tra, xác minh.

Ảnh minh họa

Trước đó, năm 2014, tỉnh Yên Bái từng có quy định tương tự, với mức chi 500.000 – 10 triệu đồng cho một tin báo phòng, chống tham nhũng.

Ngoài chi cho việc mua tin tham nhũng, ngân sách hoạt động của Ban chỉ đạo còn dùng để chi cho phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, mua sách báo, tài liệu, hội nghị, tiếp khách, tập huấn.

Các khoản chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất sẽ được chi theo Luật Thi đua khen thưởng.

Theo Thành Nam/ Việt Mỹ