QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 20/4/2022

Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán hôm nay ngày 20/4.

2328-dn233
Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 20/4/2022

SZC – CTCP Sonadezi Châu Đức – Trong quý I/2022, SZC ghi nhận doanh thu đạt 277,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75,31 tỷ đồng, lần lượt tăng 55,6% và giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.795,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86,35 tỷ đồng, lần lượt tăng 83,4% và giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước.

LAS – CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Công bố BCTC quý I với doanh thu tăng 39% lên 1.054 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 26% lên 31 tỷ đồng.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Ngày 09/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2022.

TNT – CTCP Tập đoàn TNT – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 2,75 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Boskalis Việt Nam. Thời gian thực hiện chậm nhất là 31/5/2022.

HAI – CTCP Nông dược HAI – Thông báo, đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Bình Phương và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Doãn Việt Hoàng vì lý do cá nhân.

FLC & ROS – Ngày 19/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (FLC) và CTCP FLC Faros (ROS) vào diện cảnh bảo kể từ ngày 26/4/2022. Nguyên nhân do, cả hai công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá hạn so với quy định.

CSV – CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam – Ngày 19/4 đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Hoàng.

TPC – CTCP Nhựa Tân Đại Hưng – Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/6/2022.

THI – CTCP Thiết bị điện – Ngày 26/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 27/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/5/2022.

SED – CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam – Ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 16/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/6/2022.

NLG – Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long – Sẽ trình ĐHCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.526 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.206 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 37%, 3% và 13% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến năm 2022 là 10%.

HAX – Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh – Trong quý I/2022, công ty ghi nhận doanh thu tăng 15,7% so với cùng kỳ lên 1.661,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 2,4% so với cùng kỳ về chỉ còn 54,21 tỷ đồng.

Theo Anh Khôi/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tin-tuc-doanh-nghiep-niem-yet-noi-bat-hom-nay-2042022-113757.html