QC 1
Thứ 4, ngày 27/10/2021 | Hotline: 0889.066.066

Tin tức doanh nghiệp nổi bật ngày 22/7/2021: CEO, PLX, HSG, OCB, ASM, ANV

Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết (CEO, PLX, HSG, OCB, ASM, ANV,…) mới nhất ngày 22/7/2021.

– CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Quý III doanh thu ước đạt 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng 90% và 435% so với cùng kỳ niên đọ tài chính 2019 – 2020.

Lũy kế 9 tháng doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 381% so với cùng kỳ.

– CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): Quý II doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ, sau khi trừ chi phí Rạng Đông lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng RAL đạt 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 190 tỷ đồng, tăng gần 39% so với nửa đầu năm 2020.

– CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC): Quý II doanh thu thuần đạt 562 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ; Sau khi trừ chi phí IJC lãi ròng gần 177 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần cùng kỳ, EPS đạt 771 đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, IJC đạt 1.978 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 469 tỷ đồng, cao gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái.

– CTCP Nam Việt (ANV): Quý II/2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.074,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,5% và giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.780,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

– CTCP Licogi 16 (LCG): Quý II/2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 836,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 1.306,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

– CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Hà Đức Hiếu, Phó Tổng Giám đốc đã mua vào 300.000 cổ phiếu DXG từ ngày 15/7 đến 21/7 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hiếu đã nâng sở hữu tại DXG lên hơn 1,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%.

– Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) đã thông qua việc triển khai bán tiếp 8 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

– Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB): Ngày 2/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 3/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

– Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 05/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/8/2021.

– CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) đã thông qua phương án phát hành hơn 77,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

– CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt sang ngày 22/10/2021, thay cho thông báo trước đó là từ 30/7/2021.

– CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO) đã thông qua việc góp vốn 24,75 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục trí tuệ Việt, tương ứng 99%/vốn Công ty mới.

Theo Minh Thuận/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tin-tuc-doanh-nghiep-noi-bat-ngay-2272021-ceo-plx-hsg-ocb-asm-anv-98506.html