QC 1
Thứ 2, ngày 24/02/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Tổng tài sản của ngân hàng ABBank vượt mốc 100.000 tỉ đồng

Tính đến hết 31/12/2019, tổng tài sản của ABBank đạt 102.550 tỉ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.229 tỉ đồng, tăng 36% so với năm 2018.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cho biết năm 2019 huy động từ khách hàng đạt 74.786 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kì 2018.

Dư nơ tín dụng tăng trưởng 10% và đạt mức 63.028 tỉ đồng. Trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs, hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBank, lần lượt tăng 12% và 26% so với cuối năm 2018. Thu nhập từ lãi đạt 2.437 tỉ đồng, tăng 22%.

Theo đó, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.229 tỉ đồng, tăng 36% so với năm 2018.

Tính đến hết 31/12/2019, tổng tài sản của ABBank đạt 102.550 tỉ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2018. Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ngân hàng kiểm soát dưới 2%, đảm bảo qui định của NHNN. Cùng với đó, các chỉ số như ROA đạt 1,4%; ROE đạt 17%; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 10,5%.

Trước đó, lợi nhuận trước thuế 11 tháng của ngân hàng đạt 1.107 tỉ đồng, bằng 91% kế hoạch năm. Tính đến 30/11/2019, tổng tài sản đạt 94.259 tỉ đồng, tăng 4.021 tỉ đồng tương đương 4,5% so với đầu năm.

ABBank đã thực hiện 90% kế hoạch dư nợ tín dụng, đạt 55.221 tỉ đồng; huy động đạt 71.847 tỉ đồng, bằng 87% kế hoạch năm.

Ngoài ra, các chỉ tiêu kinh doanh khác cũng đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,8%.

Trong năm 2019, ABBank là ngân hàng thứ 7 chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip kết hợp ứng dụng công nghệ Contactless vào bộ đôi thẻ thanh toán nội địa (YOUcard contactless) và quốc tế (Visa contactless)….

Đồng thời, ngân hàng thực hiện chiến dịch làm mới toàn bộ hình ảnh thương hiệu để tăng tính thu hút khách hàng.

Theo Thu Hoài/Thời báo Chứng khoán

Xem bài gốc