QC 1
Thứ 3, ngày 29/11/2022 | Hotline: 0889.066.066

TP.HCM cho phép sử dụng thiết bị thông minh để phát hiện vi phạm môi trường

Trong tháng 11 vừa qua, UBND TP. HCM đã có văn bản gửi Bộ TN&MT, kiến nghị 17 nội dung liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, TP. HCM đã kiến nghị cho phép thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, trình Hội đồng nhân dân TP. HCM thông qua.

Dựa trên cơ sở đó, UBND TP. HCM sẽ thực hiện công tác ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất, lưu ý không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất.

Cho phép UBND các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương như camera, điện thoại thông minh để phát hiện các hành vi vi phạm BVMT (Ảnh minh hoạ)

UBND TP. HCM kiến nghị cho phép địa phương được áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì đơn vị sẽ phải bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm.

Giao UBND TP. HCM tổng kết thực tiễn và quyết định tỷ lệ phần trăm này phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, UBND TP. HCM xin được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án thuộc phân khúc nhóm B hiện đang tồn tại trên địa bàn.

Tiến hành lập Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Thủ Đức, đơn vị trực thuộc UBND TP. Thủ Đức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức.

Đồng thời, kiến nghị cho phép trung tâm phát triển quỹ đất này được khai thác ngắn hạn các khu đất do đơn vị này quản lý mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Cho phép UBND TP. HCM được thí điểm tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai TP trong thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện công tác một cách độc lập; sau khi hoàn tất sẽ tiến hành tích hợp lại vào quy hoạch TP. HCM.

Ngoài ra, UBND TP còn kiến nghị cho phép khu vực thí điểm việc cho phép các tổ chức sử dụng đất được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng “quyền thuê đất” đóng tiền hàng năm. Khi được chấp thuận, UBND TP. HCM sẽ phân cấp cho UBND cấp huyện xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ.

Cho phép TP. HCM thí điểm thực hiện áp dụng “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất là văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đấu thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” đối với các quỹ đất được chấp thuận chủ trương thanh toán cho các dự án đầu tư theo hướng hợp đồng BT (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao) và thực hiện trước ngày 01/01/2021.

TP. HCM còn thực hiện thủ tục về thuê đất, thuê đất có mặt nước đối với các dự án về cảng biển, kể cả dự án lấn biển. Và được thí điểm gia hạn sử dụng đất đối với một số trường hợp quy định.

TP. Hồ Chí Minh đưa ra các kiến nghị liên quan đến đất đai và môi trường  (Ảnh minh hoạ)

Riêng đối với lĩnh vực môi trường, đơn vị đã kiến nghị cho phép UBND các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương: Camera, smart phone, camera giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để kịp thời và nhanh chóng phát hiện các hành vi vi phạm về môi trường trong khu vực. Điển hình như các hành vi: Xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định và các vi phạm vệ sinh nơi công cộng khác.

Cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ được phép sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh trên để làm căn cứ xử phạt trực tiếp đến đối tượng vi phạm.

Bên cạnh đó, cho phép TP được thí điểm áp dụng các biện pháp liên quan đến vấn đề ngắt điện, ngắt nước công đoạn sản xuất trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả về bảo vệ môi trường đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có vi phạm.

Trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị sẽ tiến hành phân cấp cho TP. HCM thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân cấp cho HĐND TP. HCM quyết định chủ trương đầu tư theo Điều 4 Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.

Theo Mai Anh/Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/tphcm-cho-phep-su-dung-thiet-bi-thong-minh-de-phat-hien-vi-pham-moi-truong-73700.html