QC 1
Thứ 5, ngày 05/08/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

TPBank lãi gấp đôi từ mảng dịch vụ trong nửa đầu năm 2021

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 3.007 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ 2020 (2.034 tỷ đồng), bằng 54% kế hoạch năm.

Trong nửa đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 6.233 tỷ đồng, tăng 27,74% trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4.010 tỷ đồng, tăng 43,2% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động dịch vụ, bao gồm hoạt động thanh toán, ngân quỹ, dịch vụ bảo hiểm và tư vấn, trong 6 tháng đầu năm đã tăng tới 119% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, lãi từ kinh doanh ngoại hối và các hoạt động kinh doanh khác đều lần lượt là 18,6% và 89%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của TPBank (Nguồn: Phương Nga tổng hợp từ BCTC)

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của ngân hàng ghi nhận đạt hơn 242.000 tỷ đồng, gần đạt mục tiêu của cả năm là 250.000 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 10,2% lên 132.204 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay cũng tăng lên 15,4% so với cùng kỳ năm trước (1.906 tỷ đồng)

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu của TPBank tính đến cuối tháng 6/2021 là 1.519 tỷ đồng, chiếm 1,15% tổng dư nợ, tăng 7% so với cuối năm 2020. Chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng 31% lên 871 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của TPBank (Nguồn: Phương Nga tổng hợp từ BCTC)

Theo Anh Khôi (TH)/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tpbank-lai-gap-doi-tu-mang-dich-vu-trong-nua-dau-nam-2021-98496.html