QC 1
Thứ 3, ngày 04/10/2022 | Hotline: 0889.066.066

‘Trùm khoáng sản’ TKV lãi 2.606 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 17% nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh

Mặc dù lợi nhuận gộp suy giảm nhưng nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh cùng cổ tức, lợi nhuận được chia tăng nên lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2019 của “trùm khoáng sản” TKV vẫn tăng 17%, lên 2.606 tỷ đồng.

‘Trùm khoáng sản’ TKV lãi 2.606 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 17% nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, nửa đầu năm nay, TKV ghi nhận 51.140 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 4.936 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,4%.

Trong kỳ, “trùm khoáng sản” TKV cũng ghi nhận 1.033 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 39%, chủ yếu do tăng thu cổ tức, lợi nhuận được chia.

Về chi phí, chi phí tài chính trong kỳ đạt 1.078 tỷ đồng, giảm tới 36%; trong đó, chi phí lãi vay ở mức 902 tỷ đồng, giảm 32%.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng ở mức 1.111 tỷ đồng, tăng 7,7%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 1.194 tỷ đồng, tăng 63%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 2.606 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của TKV ở mức 84.578 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở tài sản cố định với 34.492 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn (chủ yếu là đầu tư vào công ty con) với 15.939 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với 10.517 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của TKV đến hết ngày 30/6/2019 đạt 37.237 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 47.340 tỷ đồng, giảm 7,5%; trong đó, tổng nợ vay ở mức 30.225 tỷ đồng, giảm 8,9%.

Theo Thanh Long/VietnamFinance