QC 1
Thứ 2, ngày 25/05/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

TVS đặt chỉ tiêu lãi 125 tỷ đồng trong năm 2019

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Hose – Mã chứng khoán: TVS) cho biết, vào ngày 29/3 tới đây, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Một trong những nội dung quan trọng đươc đại hội thông qua lần này là kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng trong năm nay.

Trong năm 2018, TVS đạt 140,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với năm 2017. Nguyên nhân khiến lợi nhuận trong năm qua suy giảm là chi phí hoạt động và chi phí tài chính tăng mạnh.

Tại kỳ đại hội sắp diễn ra, Hội đồng quản trị TVS còn trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa 10 triệu cổ phiếu (tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá).

TVS sẽ trình đại hội việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh.Theo đó, giá chào bán sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được TVS sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, cũng như đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp trên cho hoạt động phái sinh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TVS của Chứng khoán Thiên Việt chính thức niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) từ ngày 15/01/2015 với giá đóng cửa phiên giao dịch lần đầu 15.500 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/3, cổ phiếu TVS đang đứng tham chiếu 14.500 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên không có cổ phiếu nào được giao dịch khớp lệnh.

Theo Tân An/Thời báo chứng khoán