QC 1
Thứ 5, ngày 16/07/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

VIB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 19%

Năm 2020, chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) sẽ bao gồm: Tăng trưởng mạnh mẽ các sản phẩm tín dụng và huy động tiền gửi; giữ vững và củng cố vị trí số 1 thị trường trong mảng bảo hiểm, quản trị rủi ro chặt chẽ và luôn đảm bảo tuân thủ…    

Cụ thể, theo báo cáo thường niên 2019, HĐQT VIB đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.884 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2019.

Tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến đạt 225.000 tỉ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ dự kiến tăng 25%, lên 165.685 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá ước đạt 166.120 tỉ đồng, tăng 19%. Tỉ lệ nợ xấu dự kiến dưới 3% trong năm 2020.

vib dat muc tieu tang truong loi nhuan 19
Nguồn: VIB

Để thực hiện được các mục tiêu trên, trong năm 2020, chiến lược kinh doanh của VIB sẽ bao gồm: Tăng trưởng mạnh mẽ các sản phẩm tín dụng và huy động tiền gửi; giữ vững và củng cố vị trí số 1 thị trường trong mảng bảo hiểm, quản trị rủi ro chặt chẽ và luôn đảm bảo tuân thủ…

VIB đã hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II vào ngày 19/12/2019. Trong quý I, VIB được IFC nâng hạn mức tài trợ thương mại lên 144 triệu USD, là hạn mức cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam mà IFC cấp hạn mức.

Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng Khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/vib-dat-muc-tieu-tang-truong-loi-nhuan-19-67660.html