QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Vinasun lỗ nặng năm 2020, gần 1.400 nhân viên mất việc

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun – Mã: VNS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tính đến ngày 31/12/2020 doanh nghiệp đã cắt giảm 1.392 việc làm.

Kết quả kinh doanh quý IV và năm 2020 của Vinasun. (Nguồn: BCTC của Vinasun)

Riêng quý IV/2020, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần đạt 262 tỷ đổng, giảm 41%. Lỗ sau thuế 25 tỷ đồng trong khi quý IV/2019 doanh nghiệp lãi 15 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí của Vinasun cũng đồng loạt giảm mạnh như chi phí quản lý tài chính giảm 30%, chi phí bán hàng giảm 41% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 45% so với cùng thời điểm năm 2019.

Theo giải trình của ban lãnh đạo Vinasun, do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho doanh thu từ dịch vụ taxi của hãng sụt giảm mạnh. Từ đó dẫn đến khoản lỗ nặng của công ty.

Luỹ kế cả năm 2020, Vinasun đạt 1.006 tỷ đồng doanh thu, giảm 49% so với năm 2019. Lỗ sau thuế 211 tỷ đồng trong khi năm 2019 doanh nghiệp báo lãi 109 tỷ đồng.

Mục tiêu năm 2020, Vinasun dự kiến đạt doanh thu 1.180 tỷ đồng, giảm 41% so với thực tế năm 2019; Lỗ sau thuế cả năm 115 tỷ đồng.

Với thực tế kết quả bên trên, Vinasun mới thực hiện được 85% mục tiêu doanh thu năm và lỗ vượt dự toán 83% so với kế hoạch.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Vinasun là hơn 2.058 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10% lên hơn 172 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vinasun là 574 tỷ đồng, giảm 39% so với con số hồi đầu năm. Trong đó dư nợ vay ngắn hạn gần 263 tỷ đồng, giảm 41% và dư nợ vay dài hạn gần 312 tỷ đồng, giảm 36%.

Đáng chú ý, tính đến ngày 31/12/2020 số lượng nhân viên của Vinasun chỉ 4.398 người, trong khi đầu năm ghi nhận 5.790 nhân viên, tức là trong năm qua Vinasun đã cắt giảm 1.392 việc làm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNS của Vinasun bước vào phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp, hiện mã này đã giảm về mức 10.450 đồng/cp.

Theo Thu Thủy/ Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/vinasun-lo-nang-nam-2020-gan-1400-nhan-vien-mat-viec-86688.html