QC 1
Thứ 4, ngày 19/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Vĩnh Hoàn: Lợi nhuận quý II/2019 tăng 13% lên 449 tỷ đồng bất chấp doanh thu suy giảm

Mặc dù doanh thu thuần giảm gần 10% nhưng lợi nhuận trước thuế quý II/2019 của “nữ hoàng cá tra” Vĩnh Hoàn vẫn tăng 13% nhờ bán các khoản đầu tư.

Vĩnh Hoàn: Lợi nhuận quý II/2019 tăng 13% lên 449 tỷ đồng bất chấp doanh thu suy giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), doanh thu thuần quý vừa qua của Vĩnh Hoàn đạt 2.024 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của “nữ hoàng cá tra” đạt 428 tỷ đồng, giảm 7%.

Trong kỳ, Vĩnh Hoàn ghi nhận 148 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý II/2019, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ bán các khoản đầu tư.

Được biết, hồi tháng 6/2019, HĐQT công ty này đã thống nhất chuyển nhượng 25% cổ phần Công ty Octogone Pte.Ltd – công ty chuyên hỗ trợ hoạt động bán hàng và logistics của Vĩnh Hoàn tại Trung Quốc và chuyển nhượng 35% công ty TNHH Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang – công ty có hoạt động tương tự Vĩnh Hoàn.

Về chi phí, trong kỳ, “nữ hoàng cá tra” ghi nhận 24,2 tỷ đồng chi phí tài chính, giảm 74%; cùng với đó là 62,2 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 15% và 34,8 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 13%.

Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận trước thuế của Vĩnh Hoàn đạt 449 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn giảm 5,7% xuống còn 3.813 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 56% lên 795 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn ở mức 6.246 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với hồi đầu năm.

Tài sản của “nữ hoàng cá tra” phân bổ khá đều ở hàng tồn kho với 1.874 tỷ đồng (tăng 35% so với đầu năm), tài sản cố định với 1.449 tỷ đồng (tăng 3,7%), các khoản phải thu ngắn hạn với 1.286 tỷ đồng (tăng 36%) và tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm với 1.109 tỷ đồng (tăng 83%).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vĩnh Hoàn đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 4.509 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 1.737 tỷ đồng, giảm 24%.

Theo Thanh Long/VietnamFinance