QC 1
Thứ 7, ngày 05/12/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm Tổng Giám đốc 9x

Ông Lê Viết Hiếu, con trai Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Xây dựng Hoà Bình. Ông Hiếu làm việc ở Hòa Bình từ năm 2016.

Ông Lê Viết Hiếu, tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. (Ảnh: HBC)

   

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa công bố nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Viết Hải từ ngày 23/7.

Ông Lê Viết Hiếu, Phó Tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc, con trai của ông Lê Viết Hải sẽ thay thế ông Hải với nhiệm kỳ 2 năm kể từ ngày 23/7. Rời ghế Tổng giám đốc nhưng ông Hải vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn.

Việc Xây dựng Hoà Bình có tân Tổng Giám đốc thay thế ông Hải nhằm tuân thủ theo đúng Nghị định 71 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Cụ thể, từ ngày 1/8 tới đây bắt buộc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) cùng một công ty đại chúng (khoản 2 Điều 12).

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, trình độ Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp Trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo của Mỹ.

Giai đoạn 2016 – 2018 ông đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài của Tập Hòa Bình. Từ năm 2018 – tháng 4/2019 ông là Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và từ tháng 5/2019 đến nay là  Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại khu vực miền Bắc của Tập đoàn.

Hết năm 2019, ông Hiếu nắm 200.000 cổ phiếu HBC.

Năm nay, Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm lần lượt 33% và 70% so với thực hiện năm trước. Cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Trong khi đó, năm 2019 là 3% bằng tiền. Hoà Bình đặt mục tiêu giữ vững thị phần, tập trung vào thị trường miền Bắc; đặt mục tiêu nâng tỉ trọng mảng công nghiệp từ 4% năm trước lên 21% năm nay. Mảng hạ tầng dự kiến sẽ tăng lên, chiếm 14% tổng doanh thu.

Theo Hoàng Hà/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/xay-dung-hoa-binh-bo-nhiem-tong-giam-doc-9x-72890.html